070-855 38 00

foto@danderydsfotoklubb.se

DFK Här möts vi…

Välkomna till Danderyds fotoklubbs mötesplats Träffpunkten, Enebytorg 20B

OBS! Porten låses kl 19
Den 2:a måndagen i månaden träffas Danderyds fotoklubb här kl 19 – 21+

Här är det!

Danderyds fotoklubb träffass här på sina  på månadsmöten
2:a måndagen i månaden ‘

Vi träffas 10 ggr ej i juli och augusti.
Vi följer myndigheternas hälsorekommendationer.

Enebytorg 3 tim fri parkering, med P-skiva

Om klubben DFK Här möts vi…