070-855 38 00

foto@danderydsfotoklubb.se

DFK Här möts vi…

Välkomna till Danderyds fotoklubbs mötesplats Träffpunkten, Enebytorg 20B

OBS! Porten låses kl 19
Den 2:a måndagen i månaden träffas Danderyds fotoklubb här kl 19 – 21

Här är det!

2020 träffas Danderyds fotoklubb här på sina  på månadsmöten
2:a måndagen i månaden

13 jan, 10 feb, 9 mars
OBS! Corona pandemi 10 mars –
Klubbmötena 6 april, 11 maj, 8 juni är inställda

Enebytorg 3 tim fri parkering, med P-skiva

Om klubben DFK Här möts vi…